Çevre Danışmanlığı

Avrupa Birliği yasaları uyum sürecinde toplumun çevreye duyarlılığını artırmak için çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmaların birçoğu yönetmelik halinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliklerden olan 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğinin 7. maddesinde çevre görevlisi çalıştırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri tanımlanmıştır.

  MADDE 7 – (1) Tesis veya faaliyetlerden;

             a) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,

             b) Çevre İzin Lisans Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

             (2) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

             (3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

             (4) Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

Bu yönetmelikte bahsedilen konularda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar; en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

Faaliyet konunuz ÇEVRE İZİN LİSANSLAR YÖNETMELİĞİ’ nin Ek-1 ve/veya Ek-2 listesinde yer alıyorsa tesis bünyesinde bir çevre görevlisi bulundurmanız, çevre yönetim birimi kurmanız veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre danışmanlık yeterlilik belgesine sahip danışmanlık firmalarından hizmet satın alınması gerekmektedir.

Ülke ekonomisindeki mevcut durum düşünüldüğünde çevre görevlisi çalıştırmak ve çevre yönetim birimi kurmak işletme maliyetlerini hizmet satın almaya göre daha fazla artırmaktadır.

Danışmanlık hizmeti aldığınızda çevre faslı dahilindeki bütün mevzuat takibi, zorunlu beyanlar ve gerekli bütün işlemler hizmet satın aldığınız firma tarafından karşılanır.